<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chợ Bản

Chợ Bản ở xã Định Tường và Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Chợ Bản thu hút hàng hoá cả một vùng rộng lớn của các huyện trung du Thanh Hoá. Hàng bán tại chợ được chú ý nhất là trâu bò và hàng sắt, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước đây, cứ 3 năm một lần, người ta tổ chức hội Chợ Bản vào ngày rằm tháng Tư âm lịch. Trước đình chợ dựng tượng ông bà La Sát. Tượng đan cốt tre, bồi giấy màu làm quần áo. Ông cao lớn, phương phi, oai vệ, bà béo lùn, chít khăn. Thần bản thổ trong đình chợ, hàng năm, hội chợ được tổ chức vào rằm tháng Tư, khách dự rất đông. Mua bán làm lệ, cốt lấy may. Khoảng 8 giờ, trai làng khiêng một thuyền rồng đan lớn, trong có ông phù thủy ngồi bắt quyết trừ ma. Thuyền đi qua các quán chợ. Người bán hàng ném tiền vào thuyền gửi lộc cầu phước. Hội chợ Bản hàng năm còn là dịp trẩy hội của dân chúng địa phương mà chủ yếu là trai gái trong vùng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt