<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện xưa Hớn Quản

Hớn Quản, xưa kia là đại lý hành chính ở tỉnh Thủ Dầu Một, phía Bắc thị xã Thủ Dầu Một. Năm 1988, Pháp lập đồn binh ở đây. Trạm thí nghiệm canh nông của Pháp từ hồi đầu thế kỷ XX cũng được lập ở đây.

Thời Việt Nam Cộng Hoà, Hớn Quản là tỉnh lị tỉnh Bình Long. Năm 1976, Hớn Quản hợp nhất với Lộc Ninh và huyện Chơn Thành thành huyện Bình Long, thuộc tỉnh Sông Bé. Từ tháng 11/1996, tách tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh Bình DươngBình Phước. Vùng đất Hớn Quản xưa, tương đương với huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ngày nay.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt