<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hồ Tông Thốc

Hồ Tông Thốc là danh sĩ đời Trần Duệ Tông (1337-1377), (không rõ năm sinh, năm mất), quê ở làng Thổ Thành, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sang cư ngụ xã Vô Ngại, huyện Đường Hào, phủ Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Năm Nhâm Tý (1372), ông đỗ Thái học sinh, làm An phủ sứ, ông có sang sứ nhà Minh.

Năm Bính Dần (1386), ông làm Học sĩ Viện Hàn lâm, kiêm chức Thẩm hình viện sự.

Đến khi Hồ Quý Ly truất phế Trần Thiếu Đế, ông cáo quan lui về, hơn 80 tuổi mới mất, còn để lại các sách: Thảo nhàn hiệu tần tập,Việt sử cương mục, Việt Nam thế chí, Phú học chỉ nam

Ông còn có nhiều bài thơ được truyền tụng như: Qua miếu Hạng Võ, Tặng Nguyễn Phi Khanh... Ông cũng có soạn bài văn Bia chùa Báo Ân.

Con cháu ông như Hồ Sĩ Dương, Hồ Sĩ Đống, đều là bậc danh sĩ đương thời.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt