<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Hố Tàu Vàm Tắt

Rạch chảy trên địa bàn phường 12 và phường 13, quận Bình Thạnh, từ rạch ông nên đến sông Sài Gòn, dài độ 2.500m. Rạch này tiếp nhận bên bờ phải nước của rạch Bến Bối và còn có tên là rạch Lăng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt