<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Huệ Nghiêm

Chùa toạ lạc tại thị phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa do hoà thượng Thích Thượng Hoà cho xây dựng năm 1962. Đây là nơi tu học của chư tăng từ năm 1963 đến năm 1985.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt