<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa khẩu Hùng Quốc

Cửa khẩu Hùng Quốc, thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong năm cửa khẩu của Cao Bằng. Cửa khẩu Hùng Quốc, tiếp giáp với cửa khẩu Long Bang, huyện Trịnh Tây, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Từ khi có Quyết định số 53/CP của Chính phủ, về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu Hùng Quốc, đã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu.

Đối diện với cửa khẩu Hùng Quốc, là cửa khẩu Long Bang – Trung Quốc, 2 cửa khẩu này, rất thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán giữa hai nước.  Hàng nhập khẩu gồm có: Hoa quả tươi, đậu xanh hạt, kính xây dựng, than cốc, máy móc thiết bị.  Hàng xuất khẩu gồm có: Quặng Sắt, quặng Mangan, sợi tổng hợp, kẹo dừa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt