<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Hồng Thu

Hồng Thu, là xã của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 6.300 ha và 3.258 người.  Về địa giới hành chính: Đông, giáp xã Phan Sô Lin; Tây, giáp xã Nậm Ban; Nam, giáp xã Tả Phìn và Bắc, giáp hai xã Phìn Hồ và Pa Tần.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt