<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bãi Huyền Tiêm

Bãi Huyền Tiêm, thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tương truyền đây là nơi Mai An Tiêm bị đày.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt