<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Hương Hải

Ngôi chùa ở làng Phù Vệ, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chùa thờ Phật và thờ Thiền sư Pháp Loa, tên thật là Đồng Kiên Cương (1284-1330). Năm 1305, ngài được Trúc Lâm đại sĩ cho thụ giới Bồ tát, ban hiệu là Pháp Loa. Sinh thời, Pháp Loa viết nhiều sách về giáo lý minh giải tư tưởng Thiền tông. Sau khi viên tịch, thiền sư được thượng hoàng Trần Minh Tông ban thụy hiệu là Minh Trí tôn giả. Đệ tử có nhiều người xuất sắc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt