<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình La Hà

Đình của làng La Hà  ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Làng La Hà là một bãi nổi bên sông Gianh, là nơi hội tụ của dòng Gianh và dòng Son trước khi đổ ra biển, ở phía Nam thị trấn Ba Đồn. Làng có tiếng văn vật của tỉnh, là một làng có truyền thống hiếu học đứng thứ 2 trong Bát danh hương của đất Quảng Bình gồm “Sơn, Hà, Cảnh Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim” (Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền và Kim Nại). Đây cũng là quê tiến sĩ Tạ Kim Vực (1805 - ?), Phạm Nhật Tân (1811 - ?), Trần Văn Hệ (1828 - 1888), Trần Văn Chuẩn (1836 - ?), Trần Văn Thống (1871 - ?).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt