<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông La Siêm

Sông ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nguồn từ núi Nong Bong (945m) ở huyện Vĩnh Thạch chảy từ Tây sang Đông qua huyện Phù Mỹ và chia ra ba nhánh chảy vào sông vũng Nước Ngọt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt