<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Bảo Lộc

Ngôi đình ở làng Bảo Lộc, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đình được xây dựng vào đầu thế kỷ XVIII, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 2 (1716) gồm Đại đình 5 gian hai mái Hậu cung 2 gian.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt