<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Làng Nhồi

Khu di tích Làng Nhồi tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Khai quật năm 1992. Một công cụ chế tác đá gồm các dụng cụ: cui (vồ): có độ bền lớn, nhẹ như đống nêm làm bằng gỗ Bà Nàng. Nêm là dụng cụ làm bằng kim loại có độ bền và cứng lớn. Đục làm bằng thép tốt, sắc, nhọn và “bén đá”. Bạt gần giống như đục, lưỡi mỏng sắc. Khoang dùng trong việc chế tác các con giống đá. Thước dùng để lấy tâm vật sản xuất. Búa ít sử dụng hơn cui, vồ. Thợ đá Làng Nhồi tự rèn lấy công cụ chế tác của mình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt