<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Lai Tai

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện và khảo sát năm 1925, tại xã Hoà Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hang Lai Tai còn gọi là hang Phai Ta. Hang dài 50m, có 2 cửa ra vào. Cửa 1 mở về hướng Bắc, cao hơn mặt ruộng chung quanh độ 10m. Cửa 2 mở về hướng Tây Nam trên 1 sườn đá hiểm trở.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt