<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Lào Táo

Trước 30/4/1975 là ấp của xã Trung Lập, quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa. Về sau, chia làm hai ấp Lào Táo Thượng và Lào Táo Trung, xã Trung Lập, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lào Táo có lẽ là viết sai chính tả của làu táu, thứ cây nhỏ mà cứng hay chịu mưa nắng, thường dùng làm hàng rào.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt