<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Lào Táo Thượng

Năm 1964 là ấp của xã Trung Lập, quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa. Từ sau 30/4/1975 là ấp của xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt