<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Lá Bối

Sông Lá Bối, còn có tên gọi là Lá Bôn, là một nhánh sông nhỏ, tách ra từ sông Đồng Nai, chảy qua huyện Long Thành. Hai bên bờ sông rất nhiều cây lá bối, nhân dân lấy dệt buồm, đan đệm, làm thừng. Vì thế nên có tên gọi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt