<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Làng Cồng

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1989, tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích chỉ đến 700m2, tầng văn hóa dày từ 0,70m – 1,20m. Hiên vật có 10 đồ đá như: rìu hình thang mài nhẵn, các mãnh rìu vỡ, chày chiền, hòn ghè, công cụ đẽo, 53 đồ mãnh gốm, có hoa văn dập và hoa văn thừng. Di chỉ thuộc loại hình văn hóa khảo cổ học Đa Bút.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt