<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Làng Bang

Di chỉ khảo cổ học tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Bao gồm hai khu vực được phát hiện qua các năm 1973 và 1977-1996. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Hạ Long.

Năm 1973, toàn bộ di tích bị phá huỷ, không còn tầng văn hoá. Hiện vật có: 14 đồ đá gồm rìu, mảnh vòng, chày, hòn kê, khuôn đúc; đồ gốm thuộc loại xốp mang phong cách văn hoá khảo cổ học Hạ Long.

Năm 1977-1996, phát hiện tại một cồn cát dài, gọi là Đống Dài, rộng 50.000m2. Hiện vật gồm: ba bôn có nấc, bốn rìu tứ giác, hai rìu có vai, một bàn mài, hai chày, một mảnh vòng và một khuôn đúc. Năm 1996, công bố thêm các hiện vật gồm: một rìu có hai vai nấc, hai hòn cuội dẹt, một mảnh đá mài, mảnh tước, thổ hoàng, đá có dấu vết gia công và gốm Hạ Long. Năm 1977, công bố thêm các hiện vật gồm: công cụ ghè đẽo, bàn mài, hòn kê có vết lõm, chày cuội, mảnh lưỡi rìu mài, hòn kê có vết lõm, chày cuội, mảnh lưỡi rìu mài; tám hòn đá nguyên liệu; 2000 mảnh gốm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt