<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Làng Cốc

Di chỉ khảo cổ học thuộc xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá, gồm có Hang Gió và Hang Cốc, nằm ở độ sâu 150m so với mặt suối Bai Hang chảy dưới chân núi. Hang Cốc cao 30m, dài rộng và sâu đến 70m mỗi chiều, cửa hang quay hướng Nam có hai lỗ thông lên đỉnh núi. Trong tầng văn hoá ở nền hang dày vỏ ốc vặn, tìm thấy các công cụ thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình như: chày nghiền, bàn mài công cụ, công cụ hình đĩa, hình hạt nhân.

 

©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt