<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Cửu La

Làng xưa thuộc châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, nay là huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê nhà sư Pháp Loa. Ông tên thật là Đồng Kiên Cương (1284-1330), mộ đạo Phật từ nhỏ, theo học Trần Nhân Tông, trở thành vị tổ thứ hai của dòng Thiền Trúc Lâm. Biên soạn nhiều sách Phật học. Thơ ông điêu luyện, giàu cảm xúc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt