<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Cựu Ấp

Làng Cựu Ấp còn gọi là làng Rau, thuộc xã Liên Châu, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Làng thờ Tam Giang Đại Vương Thổ Lệnh, có nghề nuôi tằm. Hàng năm làng tổ chức lễ hội vào ngày 10 tháng Năm có các tục đua thuyền cướp kén ở ngã Ba Hạc, nhiều làng nối tiếp nhau:

Rau gác-Hạc bơi,

Hạc gác-Me bơi,

Me gác-Đức Bác bơi,

Đức Bác gác-Dạng bơi

Đua thuyền sang làng Xuân Viên bên kia sông cướp né kén mang về lấy may.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt