<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Điều chỉnh địa giới hành chính
Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa

Sơ lược
 

Ngày 27.6.2012, tỉnh Thanh Hóa đã công bố Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa.

Chi tiết
 

Theo nội dung Nghị quyết, 2.253 ha và 28.127 nhân khẩu của 6 xã thuộc huyện Hoằng Hóa; 1.497ha và 26.098 nhân khẩu của 3 xã thuộc huyện Thiệu Hóa; 2.400 ha và 31.761 nhân khẩu của 5 xã thuộc huyện Đông Sơn; 2.736 ha và 37.308 nhân khẩu thuộc 5 xã của huyện Quảng Xương được điều chỉnh về thành phố Thanh Hóa.

Sau khi điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Thanh Hóa được mở rộng lên 14.677ha và 393.294 nhân khẩu với 37 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 14 phường và 23 xã.

Phía Đông thành phố giáp các huyện Hoằng Hóa và Quảng Xương; Tây giáp các huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa; Nam giáp huyện Quảng Xương; Bắc giáp huyện Hoằng Hóa.

Sau khi mở rộng địa giới, thành phố Thanh Hóa thành lập phường Tào Xuyên trên cơ sở nguyên trạng 275,82 ha và 5.842 nhân khẩu của thị trấn Tào Xuyên (huyện Hoằng Hóa) và thành lập phường An Hoạch trên cơ sở nguyên trạng 254,69ha và 5.953 nhân khẩu của thị trấn Nhồi (huyện Đông Sơn).

Thông tin mở rộng
 

Các xã được sáp nhập về thành phố Thanh Hoá gồm: Hoằng Anh, Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Quang, Hoằng Đại và thị trấn Tào Xuyên của huyện Hoằng Hóa; các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Thiệu Vân của huyện Thiệu Hóa; các xã Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Hưng, Đông Vinh và thị trấn Nhồi của huyện Đông Sơn các xã: Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm và Quảng Cát) của huyện Quảng Xương.

Thông tin tham khảo
 


Mở rộng địa giới thành phố Hưng Yên

Sơ lược
 

Ngày 6.8.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên trên cơ sở điều chỉnh địa giới 2 huyện Kim Động và Tiên Lữ.

Chi tiết
 

Theo nội dung Nghị quyết trên, huyện Kim Động điều chỉnh 1.188,92 ha diện tích tự nhiên và 10.740 nhân khẩu của các xã Hùng Cường, Phú Cường và huyện Tiên Lữ điều chỉnh 1.455 ha diện tích tự nhiên và 15.049 nhân khẩu của các xã Hoàng Hanh, Phương Chiểu, Tân Hưng về thành phố Hưng Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Hưng Yên có diện tích 7.342,07 ha và 147.275 nhân khẩu; với 17 đơn vị hành chính gồm 7 phường (An Tảo, Hiến Nam, Lam Sơn, Minh Khai, Lê Lợi, Quang Trung, Hồng Châu) và 10 xã (Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng Nam, Quảng Châu, Phú Cường, Hùng Cường, Phương Chiểu, Hoàng Hanh, Tân Hưng).

Sau khi điều chỉnh, phía Đông thành phố Hưng Yên giáp huyện Tiên Lữ; phía Tây giáp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; phía Nam giáp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; phía Bắc giáp huyện Kim Động.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt