<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trần Nguyên Hãn

Danh tướng Trần Nguyên Hãn (陳元扞) đời Lê Thái Tổ (黎太祖; 1385 - 1433), không rõ năm sinh, quê huyện Lập Thạch, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ).

Ông vốn dòng dõi Tư Đồ Trần Nguyên Đán đời nhà Trần. Sau đó nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly lên làm vua, quân Minh sang cướp nước ta, ông theo giúp Lê Lợi kháng chiến cứu nước. Trong các trận ông lập được nhiều chiến công, thăng đến chức Tư Đồ.

Ông từng chỉ huy các trận đánh lớn ở Nghệ An (1425), Đông Đô (1426) do đó danh tiếng ông lừng lẫy.

Năm Đinh Mùi (1427), ông được phong Thái úy, khởi nghĩa Lam Sơn thành công (1428) ông giữ chức Tả tướng, được cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Hãn.

Ông quyền cao chức trọng, nhưng nhận xét tướng mạo của Lê Thái Tổ giống như Việt vương Câu Tiễn thời Chiến quốc, chỉ có thể ăn ở với nhau trong khi hoạn nạn, mà không thể gần nhau lúc an nhàn, nên không bao lâu ông xin về dưỡng lão. Vua Lê chấp thuận. Sau đó, có người gièm pha với nhà vua rằng ông có ý mưu phản, ông bị bắt. Trên đường giải về kinh đô, đến bến đò xã Thượng Đông, thuộc tỉnh Sơn Tây, ông bị chết đuối khi thuyền bị sóng nhận chìm, vào khoảng tháng 2 năm Kỷ Dậu (1429). Lại có người cho rằng việc đắm thuyền là do ông gây ra, vua Lê càng tức giận, ra lệnh bắt hết vợ con ông, tịch thu tất cả tài sản.

Đến năm Ất Hợi (1455), đời vua Lê Nhân Tông (黎仁宗; 1441 - 1459) mới phục hồi danh dự và trả lại tài sản cho con cháu ông.

Nhà Mạc có truy tặng ông là Tả tướng quân Trung liệt đại vương.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt