<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Dền

Di chỉ khảo cổ học thuộc đất các thôn Cư An xã Tam Đồng, thôn Yên Bái xã Tự Lập, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Di chỉ có diện tích rộng 10 mẫu Bắc Bộ, chiều dài chừng 3.000m, chân thành rộng 6,7m cao gần 2m. Di chỉ là một toà thành được xây dựng vào thời Đông Hán, cũng có thuyết nói rằng đây là thành của Trưng Nhị. Trong thành có bãi đất bằng, có ao sâu 1m, có cột cờ và những giếng tròn. Dưới toà thành có các di vật văn hoá gồm rìu, bôn, đục, bàn mài, nhiều đồ đồng như rìu, lưỡi câu, các di vật này có niên đại từ cuối thời đại đá mới đến thời đại kim khí.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt