<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Dậu Dương

Di chỉ  khảo cổ học được phát hiện năm 1964, tại xã Dậu Dương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Huyện Tam Nông xưa thuộc trấn Hưng Hoá, sau đổi là huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ, ngày đổi lại là Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Xã Dậu Dương nằm trên bờ đầm Nậu và trên bờ sông Hồng nên mới có tên gọi như vậy.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt