<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cảng Cửa Ông

Cảng nước sâu ở phường Cửa Ông, TX Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là cảng than quan trọng của tỉnh. Cảng Cửa Ông có luồng tàu dài 37 km, chiều rộng 110 m; đoạn cầu Cảng - Hòn con Ong dài 7,5 km, sâu -7,4 m; đoạn hòn Con Ong - hòn Nét dài 16,5 km, sâu -13 m; đoạn hòn Nét - Phao số 0 dài 13 km, sâu -9,2 m. Hiện nay, Tổng Công ty Than Việt Nam đang có dự án hạ sâu luồng đoạn Cầu Cảng - Hòn Con Ong tới -9,0 m và đoạn Hòn Nét - Phao số 0 sâu -12 m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt