<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trịnh Như Khuê

Hồng y Thiên chúa giáo, tên thánh là Joseph Maria, vị Hồng Y đầu tiên của Việt Nam, sinh ngày 11-12-1899 tại làng Tràng Duệ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Buổi đầu, ông học tại Chủng viện Phát Diệm, thụ phong Linh mục ngày 1-4-1933 tại Kẻ Sở. Sau đó, ông được cử làm Phó xứ Khoan Vĩ, Giáo sư tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, Phó xứ Hàm Long rồi Chánh xứ.

Ngày 18-4-1950, ông được phong Giám mục đại diện toà thánh La Mã tại Việt Nam, là Giám mục đầu tiên của địa phận Hà Nội.

Ngày 24-11-1960, Toà thánh lập các Toà Giám mục chính thức tại Việt Nam, ông được thăng Tổng Giám mục các giáo xứ lân cận Hà Nội. Sau khi đất nước thống nhất (ngày 24-5-1976) Đức giáo hoàng Phao Lồ VI chọn ông làm Hồng y đầu tiên của Việt Nam và đã triệu ông sang Roma nhậm chức.

Tháng 10-1977, ông thay mặt giáo đoàn miền Bắc Việt Nam đi dự hội nghị các Giám mục thế giới tại Roma. Tiếp đến, ngày 16-8-1978 nhân đức Giáo hoàng Phao Lồ VI qua đời, ông lại sang Roma dự bầu Giáo hoàng mới.

Ông là Hồng y đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử giáo hội đã tham dự hội nghị bầu hai vị giáo hoàng cho toàn thể Giáo hội Công giáo thế giới.

Ngày 24-11-1978, ông về đến Hà Nội. Sau 2 ngày bệnh, ông từ trần vào ngày 27-11 cùng năm, hưởng thọ 79 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt