<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quy hoạch vùng kinh tế
Quy hoạch phát triển vùng than Uông Bí

Sơ lược
 

Ngày 5.3.2013, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị góp ý Quy hoạch phát triển vùng than Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả đến năm 2020 có xét đến năm 2030.

Chi tiết
 

Theo dự kiến, đến năm 2015, Quảng Ninh sẽ thực hiện xong việc thăm dò phần tài nguyên và trữ lượng than thuộc tầng trên mức - 300; từ năm 2016-2020 sẽ hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than.

Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc khai thác 20 dự án ở 3 vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả và đóng cửa mỏ, từ năm 2016-2020 sẽ kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ 28 dự án khác.

Thông tin mở rộng
 

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài nguyên trữ lượng ở 3 vùng than của Quảng Ninh ước khoảng 8,6 tỷ tấn (trong đó vùng Uông Bí trên 5 tỷ tấn; Hạ Long trên 1,2 tỷ tấn, Cẩm Phả trên 2,2 tỷ tấn), trữ lượng than huy động vào quy hoạch đến năm 2020 là hơn 1,1 tỷ tấn.

Thông tin tham khảo
 


Đề án Phát triển kinh tế – xã hội vùng trung tâm ATK

Sơ lược
 

Ngày 6.8.2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1318/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế – xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2013 – 2020.

Chi tiết
 

Phạm vi Đề án bao gồm 24 xã, thị trấn của huyện Định Hóa, mục tiêu của Đề án đến 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% và 40% số xã vùng ATK đạt tiêu chí nông thôn mới. Nâng cấp, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử quan trọng; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch.

Đến năm 2020, có khoảng 80% các tuyến đường của huyện (tương ứng 48,7 km); khoảng 50% các đường giao thông liên thôn xóm (tương ứng 100 km) và 50 km tuyến đường nội đồng được nhựa hoá hoặc bê tông hóa; đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch liên hoàn chùa Hang-Nhà tù chợ Chu-Hồ Bảo Linh….

Tổng nhu cầu vốn của Đề án là 1.668 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn từ năm 2013 – 2015 là 390,5 tỷ đồng; giai đoạn từ năm 2016 – 2020 là 1.277,5 tỷ đồng.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt