<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Diệu Liên

Công chúa Diệu Liên triều Nguyễn là con gái thứ 25 của vua Minh Mạng (明命; 1820-1841), không rõ năm sinh, năm mất, tên thật là Nguyễn Thị Trinh Thận, tự Thúc Khanh, Nữ Chi, hiệu Mai Anh. Bà cùng với chị là Quy Đức công chúa, tự Trọng Khanh, em là Thuận Lễ công chúa, tự Quý Khanh, nổi tiếng "Tam Khanh" lỗi lạc văn chương trong giới nữ lưu ở kinh thành. Cả ba chị em bà đều thụ nghiệp văn học với anh là Tùng Thiện Vương Nguyễn Phúc Miên Thẩm, riêng bà xuất sắc hơn cả.

Chồng bà là phò mã hiệu úy Thân Trọng Di, tự Như Phủ, cũng là trang văn học có danh. Vợ chồng bà lập phủ riêng gọi là "Trinh nguyệt đình", nổi tiếng tao nhã.

Chẳng những nổi tiếng về thơ văn, bà còn điêu luyện về âm nhạc. Bà đã phỏng theo điệu Nam Bình, đặt ra nhiều bài Hán văn và Quốc văn.

Bà lại còn phỏng theo ca khúc Hồ Quảng làm ra 10 bài ca, mà người Huế gọi là 10 bản Tàu rất được truyền tụng: "Phẩm tuyết, Nguyên tiêu, Hồ quảng, Liên hoàn, Bình bái, Tây mai, Kim tiền, Xuân phong, Long hổ, Tẩu mã".

Tất cả thơ văn của bà gom thành một tập nhan đề Diệu Liên thi tập được Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản nối bút phê bình và hết lời khen ngợi. Riêng Trương Đăng Quế còn thêm một bài tựa cho tập thơ của bà nữa. Cả đến danh sĩ Trung Quốc xem thơ bà cũng cảm mến.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt