<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Diên Hoa

Chùa Diên Hoá có từ thời Trần, ở xã Đông Tác, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Chùa do người họ Phạm ở bản xã bỏ tiền ra xây dựng năm 1378, đời Trần Phế Đế. Đến 1781, chùa được trùng tu tôn tạo, có quy mô to lớn, có bài ký và minh ghi việc trùng tu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt