<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Soi Cờ - Soi Giá

Đặc điểm
 

Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Soi Cờ - Soi Giá là một trong những khu căn cứ cách mạng quan trọng nằm trong vùng hoạt động rộng lớn Cam Đường - Gia Phú - Xuân Giao.

Đặc biệt trong giai đoạn 1947 - 1950, Soi Cờ - Soi Giá đã gây dựng được cơ sở cách mạng khá vững chắc, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt nên phong trào cách mạng dân tộc được đẩy lên cao mạnh mẽ, các đội du kích đã gây nhiều tổn thất cho quân giặc. Vì vậy chúng tổ chức đàn áp dã man, giết hại nhiều cơ sở cách mạng của ta nhằm uy hiếp phong trào đấu tranh nơi đây.

Di tích
 

Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá đã ghi dấu một giai đoạn đấu tranh cách mạng trong lịch sử giải phóng dân tộc của nước nhà. Là một trong những di tích quan trọng và có giá trị lớn của huyện Bảo Thắng.

Ngày 24/7/2007, khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá đã được UBND tỉnh Lào Cai xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Đồng thời công trình nhà truyền thống cách mạng Soi Giá - Soi Cờ có tổng kinh phí trên 400 triệu đồng cũng được đầu tư xây dựng. Đây là công trình văn hoá để ghi nhớ công lao lịch sử của các dân tộc xã Gia Phú đã che chở, giúp đỡ và bảo vệ phong trào cách mạng của tỉnh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời đây cũng là nơi lưu giữ, phác hoạ lại hình ảnh sống động của khu căn cứ cách mạng năm xưa, là bài học trực quan sinh động về truyền thống hào hùng của vùng quê cách mạng, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử đầy tự hào của thế hệ đi trước.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt