<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành Dục Mỹ

Thành Dục Mỹ còn có tên là thành Dền, nằm ở phía Bắc cầu Xa Lộc. Thành do nhà Mạc xây ở xã Dục Mỹ, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, trấn Sơn Tây, sau đổi phủ Lâm Thao thành huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt