<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hội thề Đông Quan

Sơ lược
 

Ngày 10.12.1427 (nhằm ngày 22.11 năm Đinh Mùi), tại phía Nam thành Đông Quan đã diễn ra lễ đọc cam kết rút quân về nước và không bao giờ xâm phạm Đại Việt của tổng binh quân Minh là Thành sơn hầu Vương Thông. Lễ đọc cam kết trên được các lãnh tụ Lam Sơn đặt cho tên gọi là “Hội thề Đông Quan”.

Chi tiết
 

Sau chiến thắng Tốt Động, Chúc Động của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh rút về thành Đông Quan chờ viện binh. Cuối năm 1426, đại bản doanh của nghĩa quân Lam Sơn được dời từ làng Đông Phù Liệt (nay thuộc xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến bến Bồ Đề ở bờ Bắc sông Nhĩ, đối diện kinh thành ở bờ Nam để vây hãm thành Đông Quan. Từ tháng 1.1427, nghĩa quân vừa công thành vừa dụ hàng chỉ huy quân Minh là Vương Thông.

Đầu tháng 12.1427, sau khi 150.000 quân viện binh do Liễu Thăng chỉ huy bị tiêu diệt trên cánh đồng Xương Giang, Vương Thông đã đầu hàng, chấp nhận mở Hội thề Đông Quan và xin rút quân về nước, chấm dứt 20 năm Minh thuộc.

Dự “Hội thề Đông Quan”, phía nghĩa quân Lam Sơn có Bình Định Vương Lê Lợi cùng các tướng tuỳ tùng gồm: Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Ngân, Phạm Văn Xảo, Bùi Bị, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Phạm Bôi, Lê Văn An, Bế Khắc Thiện và Ma Luân.

Về phía quân Minh có Vương Thông cùng các tướng tuỳ tùng là Mã Anh, Sơn Thọ, Mã Kỳ, Trần Trí, Lý An, Phương Chính, Trần Tuấn, Chu Kỳ Hân, Trần Hựu, Quách Vĩnh Thanh, Dực Khiêm, Lục Quảng Bình, Hồng Bỉnh Lương, Lục Trinh, Dương Thời Tập và Quách Đoan.

Sau lễ đọc lời cam kết, đến ngày 29.12.1427, Vương Thông bắt đầu cho quân rút lui, Lê Lợi đã cấp thuyền, ngựa, lương thực cho 86.000 quân sĩ Vương Thông triệt thoái an toàn khỏi Đại Việt. Đến ngày 3.1.1428 thì Đại Việt sạch bóng quân Minh, kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của thế kỉ 15. Tháng 4.1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế tại điện Kính Thiên trong Hoàng thành, lấy hiệu Lê Thái Tổ, thành lập nhà Hậu Lê, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt