<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trận Vạn Kiếp

Sơ lược
 

Ngày 11.2.1285, 30 vạn quân Nguyên Mông do Thoát Hoan chỉ huy (có cả đội hình thuyền của Ô Mã Nhi), từ nhiều hướng tiến công Vạn Kiếp nhằm tiêu diệt quân chủ lực nhà Trần.

Chi tiết
 

Với khoảng 200.000 quân và hơn 1.000 chiến thuyền, quân Đại Việt sử dụng ưu thế thuỷ binh, tác chiến cơ động trên địa hình sông nước, gây nhiều tổn thất cho quân Nguyên - Mông, bảo toàn được lực lượng.

Ngày 14.2.1285, Trần Quốc Tuấn rút quân khỏi Vạn Kiếp về phía bắc sông Hồng tiếp tục tổ chức phòng ngự.

Sau trận đại bại ở Tây Kết (20.5.1285) bên bờ sông Hồng, tướng giặc Nguyên là Toa Đô bỏ mạng. Thoát Hoan tính chuyện rút quân về nước nhưng bị Hưng Đạo Vương bố trí trận địa mai phục ở Vạn Kiếp. Quân giặc trên đường tháo chạy sa vào bẫy phục kích của quân Đại Việt khiến quá nửa binh lực bị tiêu diệt. Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cho quân lính khiêng chạy bộ mới thoát được qua biên giới.

Vạn Kiếp là một thung lũng rộng và sâu, phía trước là sông Lục Đầu (nay thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Yên, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), dưới thời Lý - Trần, Vạn Kiếp là căn cứ thuỷ quân, quân cảng lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông của quân dân Đại Việt.

Thông tin tham khảo
 


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt