<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kiều Oách Mậu

Kiều Oách Mậu là Danh sĩ, ông còn có tên khác nữa là Kiều Dực, sau đổi là Kiều Cung, con cử nhân Kiều Thắng. Quê xã Đông Sàng, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây nay thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Kiều Oách Mậu có tài văn thơ, tự là Tử Yến, hiệu Giá Sơn, đỗ cử nhân năm Kỷ Mão (1879), và năm sau Canh Thìn (1880), đỗ Phó bảng.

Kiều Oách Mậu được bổ làm Tri phủ, ít lâu bị giáng làm Tri huyện. Ông đã ngồi trấn nhậm nhiều nơi, rồi bỏ ấn từ quan, ra giúp việc tại tòa soạn báo Đồng Văn ở Hà Nội.

Ngoài việc xuất bản cuốn Đoạn trường tân thanh, ông còn soạn truyện Tì bà, làm thêm hai bán án thổ quan và ngư phủ nối sau tập Kim Vân Kiều án của Nguyễn Văn Thắng. Ông cũng có đề tựa sách Tang thương ngẫu lục, duyệt lại sách Bút toán chỉ nam và soạn sách Bản triều bạn nghịch liệt truyện nói về các vụ khởi nghĩa chống nhà Nguyễn.

Năm Nhâm Tý (1912), ông mất, thọ 58 tuổi.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt