<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cao Đạt

Chiến sĩ cần vương kháng Pháp Cao Đạt thời vua Hàm Nghi (咸宜; 1872-1943), không rõ năm sinh.

Ban đầu, ông đầu quân dưới cờ nghĩa quân Phan Đình Phùng, tận lực chiến đấu cho chính nghĩa. Ông từng sát cánh với anh em Cao Thắng, đánh thắng nhiều trận khiến cho quân cướp nước phải kiêng nể tinh thần dũng cảm, bất khuất của nòi Việt.

Nhưng khi các lực lượng kháng Pháp tan vỡ dần, ông lại ra đầu thú Pháp sống dưới ách cai trị của thực dân Pháp, lại có những hành đông phản bạn, hại dân, hại nước, bị nhân dân nguyền rủa.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt