<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Dự án nước thải công nghiệp
Khánh thành công trình Xử lý bùn nước nhà máy tuyển than Cửa Ông

Sơ lược
 

Ngày 9.10.2013, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành công trình xử lý bùn nước nhà máy tuyển than Cửa Ông.

Chi tiết
 

Được khởi công từ cuối năm 2012, công trình xử lý bùn nước nhà máy tuyển than Cửa Ông có tổng vốn đầu tư 252 tỷ đồng, công suất 1 triệu tấn bùn than/năm.

Sau khi đi vào hoạt động, cùng với công trình xử lý bùn nước nhà máy tuyển giai đoạn 1 (vận hành từ năm 2009), công trình xử lý bùn nước nhà máy tuyển giai đoạn 2 sẽ xử lý toàn bộ bùn nước của các nhà máy tuyển, thay thế dần hệ thống các hồ lắng bùn tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho vịnh Bái Tử Long và khu vực xung quanh.

Mỗi năm, Công ty tuyển than Cửa Ông vận chuyển, chế biến và tiêu thụ trung bình trên 10 triệu tấn than, dự kiến trong thời gian tới, sản lượng than chế biến của công ty sẽ gia tăng.

Thông tin tham khảo
 


Dự án quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp

Sơ lược
 

Sáng 2.4.2013, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khởi động Dự án quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy.

Chi tiết
 

Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD vay từ Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện dự án là 5 năm (từ năm 2013-2018).

Mục tiêu của dự án là giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và phát triển công nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại 4 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.

Dự án được chia thành 3 hợp phần gồm tăng cường năng lực thể chế và thực thi; thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp và tăng cường năng lực cán bộ quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dự án.

Sau khi dự án kết thúc, hệ thống thông tin tích hợp về quản lý chất lượng nước tự động được thiết lập và vận hành tại 34 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh nói trên.

Thông tin tham khảo
 


Khánh thành Nhà máy xử lý nước thải KCN Thốt Nốt

Sơ lược
 

Sáng 27.8.2013, tại quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải KCN Thốt Nốt.

Chi tiết
 

Nhà máy xử lý nước thải KCN Thốt Nốt nằm tại tại lô C, đường số 1 có diện tích 7.000 m2, công suất xử lý 2.500 m3 nước thải/ngày đêm.

Nhà máy bào gồm các hạng mục: hệ thống thu gom, cụm bể xử lý, hệ thống thoát nước sau xử lý, nhà điều hành, nhà kho hóa chất - vật tư, trạm quan trắc tự động, nhà đặt máy ép bùn, nhà đặt máy thổi khí … với tổng vốn đầu tư 52,7 tỷ đồng.

Sau khi khánh thành giai đoạn 1, giai đọan 2 của nhà máy sẽ nâng công suất xử lý lên 5.000 m3/ngày đêm.

Thông tin mở rộng
 

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Cần Thơ có 8 KCN, thu hút hơn 200 dự án đầu tư, tập trung chủ yếu tại KCN Trà Nóc 1, Trà Nóc 2 và Thốt Nốt.

Ngoài nhà máy tại KCN Thốt Nốt, Cần Thơ còn xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại KCN Trà Nóc với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng, tổng công suất xử lý 12.000 m3/ngày đêm.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt