<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Lý Thường Kiệt

Vị trí
 

Đền thờ Lý Thường Kiệt được xây dựng tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Đền được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 102/2004/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 12 năm 2004.

Đặc điểm
 

Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt, sinh năm 1019, mất tháng 6 năm Ất Dậu (1105). Ông từng làm quan to dưới ba triều: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và trực tiếp cai quản Thanh Hoá 20 năm (1081-1101). Ông có công rất lớn trong việc xây dựng đất nước cũng như việc đánh Tống, bình Chiêm, chặn đứng các cuộc xâm lược của ngoại bang nên được các vua Lý tin yêu.

Ông được vua Lý phong cấp rất lớn. Riêng trên đất Thanh Hoá, vào năm Nhâm Tuất (1082), nhà vua còn đặc biệt ban thêm cho ông một quận làm phong ấp. Khi ông trấn nhiệm quận Cửu Chân, Ái Châu, ông đã chủ trương xây dựng chùa Linh Xứng ở phía Nam núi Ngưỡng Sơn thuộc làng Đồng Am (xã Hà Ngọc ngày nay). Công việc làm xong trong 4 năm (1085-1089). Phía dưới lại dựng Lương Mục đường. Sau khi ông mất, dân lấy Lương Mục đường làm đền thờ ông.

Đến đời Trung Hưng nhà Trần (1285-1293) năm thứ nhất có sắc phong Trung Phụ, năm thứ tư gia phong Dũng Vũ; năm thứ 21 đời vua Trần Anh Tông (1293-1314) tấn phong Uy thắng đại vương. Từ đó đến nay, ông là phúc thần, qua các thời đại, các vua đã tặng ông đến 258 mỹ tự (chữ vàng). Dưới thời Lê Trung Hưng còn cấp cho đền 20 tạo lệ hàng ngày lo việc tế lễ và 18 sái phu.

Ngày nay, đền thờ anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt vẫn được các thế hệ nhân dân xã Hà Ngọc gìn giữ và bảo tồn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt