<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã xưa Dữu Lâu

Xã ở huyện Hạc Trì, phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây, sau đổi là huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, nay là phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bên trái sông Lô, gần Lâu Thượng, nơi có cung thất của Vua Hùng, tục gọi là Kẻ Trầu, tức là vườn trầu lớn của Vua Hùng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt