<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Dương Hoà

Làng trên sông Hữu Trạch, huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên, nay là xã Dương Hoà, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Dương Hoà là chiến khu trong hai cuộc kháng chiến. 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt