<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đa Lộc

Làng ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, ở ngã ba sông Bưởi và sông Mã. Nhà Hậu Lê mở khoa thi hương đầu tiên ở Đa Lộc năm 1558 nhằm tuyển chọn nhân tài cho cuộc chiến đấu chống nhà Mạc. Danh nhân Phùng Khắc Khoan (1528-1613) đỗ đầu khoa thi này, dưới triều vua Lê Trang Tông.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt