<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Trại giam Chuồng Bò

Chuồng bò vốn là cơ sở nuôi bò thịt, bò sữa, dê, ngựa, heo, gà, vịt., bồ câu được dựng từ cuối thế kỷ XIX, trên vùng đất Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay. Có lúc nơi đây kiêm luôn làm rẫy, đốn củi với tên gọi kép Sở Rẫy-Chuồng Bò, Sở Củi-Chuồng Bò.

Năm 1930, Pháp biến chuồng bò thành một trại giam các tù nhân nữ. Trại giam Chuồng Bò có tổng diện tích : 4.410m2. Trong đó, diện tích phòng giam là 547m2, Chuồng trại: 270m2, Khoảng trống: 3.293m2. Bao gồm: 9 phòng biệt giam, 24 hộc chứa heo, 2 chuồng nhốt bò và 1 hầm chứa phân bò. Hầm phân bò sâu 3m, chia làm 2 ngăn có hệ thống cống ngầm từ chuồng nuôi bò dẫn sang. Pháp sử dụng hầm phân bò này để ngâm người tù xuống đó tra tấn hành hạ.

Năm 1963, để mở rộng nhà tù, Mỹ sửa 24 hộc nuôi heo thành 24 phòng giam. Năm 1969, chuồng bò là chi nhánh, trực thuộc Trại IV do Lê Văn Khương phụ trách. Tù chính trị chống chào cờ, bị còng xiềng cầm cố lâu ngày, bị bại liệt cơ thể bị đưa về về đây để tiếp tục đày ải. Họ tiếp tục bị đánh đập, bị bỏ khát và không được ăn rau nhiều tháng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt