<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Coelachne

COELACHNE R. Br., họ Lúa – Poaceae  [Từ chữ Hy Lạp coilos: trũng lõm xuống và achne: phiến vẩy; ý chỉ màng trong của hoa lõm xuống] – Cỏ dẹp.

Cỏ rất mảnh, mềm, không lông, dạng bụi. Thân đứng, nằm hay bò ở gốc. Lá hình dải – ngọn giáo, phẳng, cuốn tổ sâu hoặc dạng sợi. Cụm hoa chùy nhỏ, thành chùm dạng bông đứt đoạn. Bông chét rất nhỏ, không có đốt trên cuống hoa, với 2 hoa đầy đủ hoặc với hoa dưới không đầy đủ và hoa trên lưỡng tính; trục bông chét có đốt ở gốc kéo dài và mảnh giữa hai hoa, nhưng không kéo dài về phía trên của hoa trên; mày dạng màng, hình tròn hoặc thuôn rộng, cụt hoặc có mũi nhọn nhỏ, tồn tại, có gân ít rõ, mày trên lớn hơn. Hoa dưới phát triển; mày nhỏ 1 tồn tại trên trục bông chét, dạng thuyền, tròn ở lưng, có mép cong; mày nhỏ 2 có cấu trúc như mày nhỏ 1, hình trái xoan, có mép cong về phía  gốc, có lườn. Hoa trên nhỏ hơn hoa dưới; mày nhỏ 1 tồn tại trên trục bông chét phẳng hay lõm; mày nhỏ hai có lườn lởm chởm lông mi; vẩy bao hoa 2, rất nhỏ. Nhị 2 - 3, bao phấn thường nhỏ. Bầu có vòi ngắn, rời, đầu nhụy có lông rậm. Quả thóc hình thoi hoặc thuôn; gần tròn, rời trong các mày nhỏ.

Gồm 5 loài của Cựu lục địa. Ở nước ta có 2 loài, mà 1 loài thông dụng.

Coelachne simpliciuscula


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt