<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kinh Chợ Vải

Kinh ở địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đào năm 1876 do Thiếu tá kỹ sư Bovet đề xuất. Kinh này từ kinh Cây Cám chảy ra sông Sài Gòn. Bấy giờ gọi là Grand Canal. Năm 1892, kinh bị lấp bằng trở thành đường Nguyễn Huệ ngày nay. Vì kinh chảy qua khu chợ vải nên có tên này. Cũng gọi là Kinh Lấp.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt