<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Am Chúa Bà

Am ở xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tương truyền, am dựng cho công chúa con vua Trần Nhân Tông tu hành ở chùa Quỳnh Lâm. Sau công chúa đắc đạo tự thiêu ở chùa, xá lị đặt trong am, gọi là am Chúa Bà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt