<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Chúc Thọ

Chùa toạ lạc ở số 542/A2, xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tương truyền, vào thế kỷ XIX, có ông Thủ Huồng vốn tham lam và độc ác. Hôm hôm, nằm mơ, ông thấy người vợ quá cố của mình dẫn đi thăm âm phủ. Chứng kiến cảnh các hồn ma phải chịu đọa đày do tội lỗi ở dương gian, ông sợ hãi và hối hận. Sau khi tỉnh giấc, ông đã quyết định bán cả gia sản để xây chùa, sám hối. Từ khi xây dựng đến nay, chùa đã được trùng tu nhiều lần. Hiện trong chùa còn 3 pho tượng Phật bằng gỗ và bộ tượng La Hán bằng đất nung cao 0,74m, niên đại thế kỷ XIX


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt