<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chi Coptis

COPTIS Salisb., họ Hoàng liên – Ranuncula-ceae [Chưa rõ từ nguyên] – Hoàng liên. 

Cây thảo sống nhiều năm, thấp lùn, có thân rễ. Lá mọc từ gốc rễ, tồn tại, có cuống, phiến chia thành 3 thùy có góc, có răng. Hoa đơn độc, ít khi xếp từng đôi, có cuống dài; lá đài 5 - 7, tù, dạng cánh, dễ rụng; cánh hoa 5 - 7, hình dải, màu trắng; nhị nhiều. Quả gồm 3 - 7 quả đại kéo dài thành mỏ.

Chỉ gặp ở các vùng ôn đới. Ở nước ta có 3 loài.

Coptis chinensis

Coptis quinquesecta


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt