<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
An Tư

An Tư công chúa là con gái út của vua Trần Thái Tông (陳太宗; 1218-1277), em gái út của vua Trần Thánh Tông (陳聖宗; 1240-1290), không rõ năm sinh năm mất. Hầu hết sử sách đều chép là An Tư, duy sách Việt sử tiêu án ghi là Thiên Tư.

Năm Ất Dậu (1285), từ đầu tháng 2, quân Mông Nguyên tiến sang đánh chiếm tới Gia Lâm vây hãm thành Thăng Long, đạo quân của Thoát Hoan sắp sang sông Nhị vào kinh thành. Thượng hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông đã đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ nay là vùng sông Ba Chẽ thuộc tỉnh Quảng Ninh, còn thuyền ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng giặc. Nhưng quân Nguyên vẫn phát hiện ra. Ngày 9-3, thủy quân Mông Nguyên đã bao vây Tam Trĩ, suýt bắt được hai vua. Chiến sự buổi đầu bất lợi. Tướng Trần Bình Trọng lại hy sinh ở bờ sông Thiên Mạc. Trước thế giặc mạnh, nhiều tôn thất nhà Trần như Trần Kiện, Trần Lộng kể cả hoàng thân Trần Ích Tắc đã mang gia quyến chạy sang trại giặc. Trần Khắc Trung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của giặc không có kết quả. Trong lúc đó, cần phải có thời gian để củng cố lực lượng, tổ chức chiến đấu. Trần Nhân Tông (陳仁宗; 1258 - 1308) quyết định dùng chước hoãn binh bằng cách đem công chúa An Tư gả cho Thoát Hoan.

Một ngày trong tháng 2, Trung Hiếu hầu Trần Dương nhận lệnh đi thương thuyết giảng hòa, rồi quan hầu cận là Đào Kiên đưa An Tư sang dinh tướng Mông Nguyên.

Công chúa còn rất trẻ. Vì nước, An Tư từ bỏ cuộc sống êm ấm, nhung lụa trong cung đình, vĩnh biệt bè bạn để hiến dâng tuổi trẻ, đời con gái, kể cả tính mạng mình. An Tư đã vào trận chỉ có một mình, không một tấc sắt. Hiểu rõ nạn nước, cảnh mình, nàng chấp nhận gian khổ, tủi nhục, kể cả cái chết.

An Tư đi sang trại giặc không phải với tư cách đi lấy chồng mà là vật cống nạp, dâng hiến, cũng là một người nội gián. Do vậy, sự hy sinh ấy thật cao cả. Trong trại giặc, làm vợ Thoát Hoan, An Tư đã sống ra sao, làm được những gì, không ai biết. Nhưng tháng tư năm ấy quân Trần bắt đầu phản công ở hầu khắp các mặt trận khiến cho quân Nguyên đại bại, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn qua biên giới.

Và chẳng bao lâu, dưới sự chỉ huy kháng chiến của Trần Quốc Tuấn, quân cướp nước bị dẹp tan. Trong chiến công này rõ ràng là có sự đóng góp của công chúa An Tư, người đã hi sinh vì nạn nước. Sau chiến thắng các vua Trần làm lễ tế lăng miếu khen thưởng công thần, truy phong các tướng lĩnh. Nhưng không ai nhắc đến An Tư. Tông tích của nàng không được nhắc đến nữa. Trong cuốn "An Nam chí lược" của Lý Trắc, một thuộc hạ của Trần Kiện theo chủ chạy sang nhà Nguyên, sống lưu vong ở Trung Quốc có ghi: "Trước, Thái tử (chỉ Thoát Hoan) lấy người con gái nhà Trần sinh được hai con".

Người con gái họ Trần này phải chăng là công chúa An Tư. Chưa có chứng cứ rõ ràng khẳng định điều ấy.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt