<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày 15 tháng 5

Sơ lược
 

Ngày 15/5/1941, tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng cứu quốc (tiền thân của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh) đã được thành lập.

Chi tiết
 

Tháng 5/1941, Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 đã họp và chủ trương thành lập Mặt Trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) bao gồm nhiều tổ chức yêu nước. Hội nghị cũng đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu vong là đoàn thể cứu quốc của trẻ em trong độ tuổi từ 10 - 16.

Ngày 15/5/1941, Đội nhi đồng cứu quốc đã được thành lập và do Đoàn thanh niên cứu quốc (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) trực tiếp phụ trách.

Tổ chức Đội được xây dựng và phát triển ở một số tỉnh, thành phố như: Cao Bằng, Hà Nội, Hà Nam... bề ngoài của tổ chức Đội là các đội bóng, đá cầu, đội ca hát nhưng thực chất là các hoạt động cách mạng, tuyên truyền cổ động cho Việt Minh.

Trên tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, Đội Nhi đồng cứu quốc có nhiệm vụ làm giao thông liên lạc, đưa đón, canh gác bảo vệ cán bộ và các cuộc họp của Đảng, là lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật.

Thông tin mở rộng
 

Những đội viên đầu tiên

Nòng cốt của Đội nhi đồng cứu quốc bao gồm 5 thiếu niên là Nông Văn Dền (tức Kim Đồng), Nông Văn Thàn (tức Cao Sơn), Lý Văn Tinh (tức Thanh Minh), Lý Thị Nì (tức Thuỷ Tiên) và Lý Thị Xậu (tức Thanh Thuỷ) do Kim Đồng làm đội trưởng.

Lịch sử của Đội

Năm 1945 tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố, hàng loạt Đội thiếu niên, nhi đồng cứu quốc đã ra đời, trong đó có những tổ chức nổi tiếng như: Đội Nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế, Đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ, Đội thiếu niên thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt; các đội thiếu nhi ở Sài Gòn và liên khu 5.

Năm 1946, hai tổ chức Đội thiếu niên tiền phong và Hội Nhi đồng cứu vong sáp nhập thành Đội Thiếu nhi cứu quốc.

Tháng 3/1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức thiếu niên, nhi đồng và lấy tên là Đội Thiếu nhi Tháng Tám.

Ngày 4/11/1956, Đại hội lần thứ 2 của Đoàn đã ra Nghị quyết về công tác thiếu niên nhi đồng và quyết định đổi tên Đội Thiếu nhi Tháng Tám thành Đội thiếu niên tiền phong (TNTP) Việt Nam, bao gồm 2 lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên.

Năm 1958, tổ chức Đội phát động các phong trào "kế hoạch nhỏ" và "Hợp tác xã Măng non".

Ngày 2/12/1958, Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 2 là Tôn Đức Thắng đã đồng ý mở rộng thành phong trào toàn miền Bắc.

Ngày 19/3/1960, theo Chỉ thị 97-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (khoá 3) các em ở tuổi nhi đồng được vào Đội Nhi đồng Tháng Tám, có điều lệ nghi thức riêng và hoạt động với sự giúp đỡ của Đội TNTP.

Năm 1961, phong trào "Nghìn việc tốt" xuất phát từ Tam Sơn tỉnh Bắc Ninh và sau đó phát triển rộng ra các tỉnh trở thành một phong trào lớn của Đội.

Ngày 30/1/1970, Ban chấp hành TƯ Đảng quyết định cho Đoàn thanh niên, Đội TNTP được đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đội nhi đồng Hồ Chí Minh.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt